V letošním školním roce 2017  / 2018 plánujeme následující akce : 

Dne 17. 5. proběhla zajímavá beseda s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. Knihy, které nám paní spisovatelka lze ještě zakoupit do 24.5.