Tak to je naše parta!

V letošním školním roce se počet žáků v naší třídě ustálil na čísle 21. Přibyl nám 1 chlapec a ubyla 1 dívka.

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.