Perličky ze školních lavic

Tak už tady máme první švandy...
 
.......Jméno našeho pana ředitele zní : Jaroslav Šlupka. ( To je ještě ta lepší varianta. )
 
.......Sadař češe ovce. ( Ovoce už zřejmě sklidil...)
 
.......Otázka ve slovní úloze : Kolik sedadel bylo obsazených ? Odpověď : sedadel bilo opsazených 50 křesadel. ( Kam ty děti na to chodí ? )
 
.......Doplňovací cvičení v PS z Čj - Vřed vydrží ve váze dlouho bez vody.
                                                   Náš vůl má přívěs.
 
.......podřazená slova....rasa psa je bordelkolie.......