Informace pro rodi

 
 Knihovna  - každé úterý 13 - 14 30 hod 
 
 

 Akce třídy - 19. září - Pověsti pražské, DHP

                      26. září - Ta naše písnička česká , DHP

                                      Učíme se:  Ma, Hv a Pč  ( učebnice, penál, ŽK a úkolníček ) .

                                           S sebou : svačina, pítí a průkazka na MHD.

                        
 
                        3. října - Návštěva v opeře, cyklus Státní opera dětem 
                                       Sraz v 7 30 hod před školou raději nad schody.
                                       V Atriu se bude řadit 3.C a 3. B.
                                       Děti, ktreré navštěvují ranní ŠD, si vyzvedneme.                                 
                                       Pojedeme metrem na stanici Národní třída.
                                       Navštívíme Národní divadlo, kde je pro nás 
                                       připraven program.
                                                    S sebou : svačina, pítí a průkazka na MHD a penál.
 
                                                    Po představení se vracíme do školy a učíme se podle rozvrhu.
                                                    Přepokládám že siheme Hv a Pč. 
 

                              17. října  Na podělí naplánovaná přednáška  o pužívání internetu. Měla by se uskutečnit 3. + 4. vyučovací . 

                                               Do aktovky dejte raději všechno učení, kdyby došlo  k organizační změně. 

 

                       20. října - Kubula a Kuba Kubikula, divadlo Gong
                                        Zítra se děti učí jen Výtvarnou výchovu. Do igelitové tašky penál, ŽK a úkolíček.
                                        Potom odcházíme do divadla. S sebou do batohu pláštěnku, svačinu, pití, průkazku 
                                        na MHD  na oběd a kapesník.
 
                         2. listopadu - přednáška ve škole - Nebezpečí na internetu
 
 
 
                         6. prosince - Kde se vzaly Vánoce, DHP
 
                         9. ledna - Projekt Hurá  za operou - Prodaná nevěsta, DDM Slezská
                                         odcházíme od školy v 7 30 hod.
                                         do školy se vracímna posldní dvě hodiny
 
                       16. ledna - Pohádkové nepohádky Josefa Čapka, DHP
                                         Učíme se 1.a 5. hodinu. Na Pč krabičky od čaje, pasty, léků...( 3 a více )
 
 
 
                       27. února - Další část cyklu : Hurá za operou - Co je to balet ?  DDM Slezská 
                                         Sraz ráno v 7 30 před školou. S sebou půkazku na MHD, svačinu a pití.
                                         V šatně do igelitky pověsit penál.
 
 
                       15. března - Hrátky s kytarou o praopisných jevechv češtině 
                             duben - Bubnování v kruhu
                                          
                       26. června- Čert a Káča, DDM
 
 
27.9. Vážení rodiče, vyplňte prosím závazně v Sešitě sdělení,  zda budete mít zájem o ŠD ve dnech 24.10. a 25.10.
         Děkuji. J.M.
 
 
 
3. 1. Vážení rodiče, 
        platby na ŠvP můžete posílat na číslo účtu ZŠ 19 - 3960950277 / 0100 pod variabilním číslem Vašeho dítěte ( je napsané v sešitě sdělení ).
        Děkuji. J.M.
 
 
1.2.Vážení rodiče,
upozorňuji na změnu rozvrhu, která je nastavena od dnešního dne. 
Vážení rodiče,
 
v pátek 3.6. odjíždíme na ŠvP do Hrachova. Sraz bude u křižovatky ZŠ a MŠ v 7 30 hod.
Pokud bere Vaše dítě léky, předáte mi je podepsané v igelitovém sáčku a s příslušným dávkováním.
Odjezd je plánován na 8. hodinu. Spacáky nebudeme potřebovat, spíme ve zděné budově.
Zítra mi, prosím pošlete všechna potvrzení ( kdo ještě tak neučinil ), ať mohu informace o zdravotním stavu,
alergiích, dietách...předat agentuře. Prohlášení od rodičů musí mít datum 3.6. 
 
Zkontrolujte ještě vlasy, hned po příjezdu projdou děti zdravotním filtrem.
 
Informace o pobytu budou na stránkách naší třídy a na adrese CK : www.pobyty.starline.cz
 
Nedávejte dětem mobily ani žádné cennosti. V případě potřeby volejte na můj telefon : 602 374 857.
 
Adresa objektu : 
RS Star Line Hrachov
Svatý Jan – Hrachov, č.e. 45
Pošta Kamýk nad Vltavou
262 63
Nezapomeňte napsat také jméno Vašeho dítěte....;-)
 
Předpokládaný návrat bude v pátek 17.6. mezi 12. - 12 30 hod opět ke škole.
 

Děkuji. J.M.

 

14. 2.

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se restům azpmínáním hlavně v sešitech Čj a Pracovních sešitech, jsem nucena nastavit důslednější pravidla. Učivo je těžší a proto je třeba důkladně probranou látku procvičovat ( viz úkoníček ). Neustálé zpětné prověřování doplnění zameškaného učiva a oprav nás všchny velmi zdržuje. Děkuji za pochopení. J.M.

14. 2.

 Prohlédněte, prosím dětem hlavy.

Děkuji. J.M.