Škola v přírodě - den sedmý

14.06.2018 16:21

Dnes po snídani za námi přijeli ochranáři NP Šumava. Rozdělili si nás do skupin a při vycházce zdejší přírodou nám  povídali o místní fauně a flóře. Na loukách a v lese jsme určovali rostliny a houby. Naše průvodkyně Jana měla dalekohled a lupu, kterou jsme si detailně prohlíželi květy rostlin. Po obědě jsme se vydováděli při karnevalu a teď už na nás čeká táborák.